Promotions - Sales
СНПЧ А7 Самара, обзоры принтеров и МФУ

โปรโมชั่น รับรถใหม่ 2015

SimeDarbyPillow1507

 

 

ลูกค้าที่รับรถใหม่ที่ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ ทั้ง 3 สาขา ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2558 รับหมอนรองคอ "Sime Darby" เพื่อต้อนรับสู่สมาชิกฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ ทุกสาขาค่ะ ..

  • ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ เจริญนคร : โทร 0-2468-9998
  • ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ ลาดกระบัง   : โทร 0-2172-6606
  • ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ สุขาภิบาล 3 : โทร 0-2517-7616

 

 

Contact Us

ฟอร์ด ลาดกระบัง

เลขที่ 302 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel. : 66 (0) 2172 6606
Fax : 66 (0) 2172 6607

ฟอร์ด สุขาภิบาล 3

เลขที่ 355/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
Tel. : 66 (0) 2517 7616 
Fax : 66 (0) 2517 7617 

ฟอร์ด เจริญนคร

เลขที่ 298/8 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel. : 66 (0) 2468 9998  
Fax : 66 (0) 2468 8926